Londons transportsystem

London har et svært godt utviklet transportsystem med både private og offentlige transportmidler. De offentlige transportmidlene er T-bane, busser, trikker og lokaltog som utgjør et velfungerende og effektivt transportsystem for byen. T-banen står for omtrent 40 prosent av trafikken i London, og er det mest brukte transportmiddelet i byen. T-banen når ut til omtrent alle områder av London med unntak av det sørlige London. Der benyttes et stort nettverk av lokaltog for å dekke transportbehovet. Den berømmelige T-banen i London, kalt the Tube, var verdens første hurtige transportsystem.

Undergrunnsbanen ble åpnet opp i 1863, og omtrent 3 millioner passasjerer reiser med T-banen hver eneste dag. I løpet av ett år er det litt over 1 billion passasjerer som reiser med T-banen. T-banen består av 11 linjer som forbinder store deler av byen. Derimot har det sørlige London et nett av tog over bakken som betjener de reisende der. Dette skyldes geologiske forhold, en historisk konkurranse med tog på bakken og det historiske faktum at byggingen av London var fokusert på nordsiden av Thames. De to-etasjes bussene i London har blitt et velkjent, typisk britisk ikon opp gjennom årene. Driftsområder og design har skiftet opp gjennom årene, men bussenes tradisjonelle rødfarge har blitt beholdt.