London under angrep fra Hitler

Storbritannia var et viktig angrepsmål for Adolf Hitler under andre verdenskrig. Ikke minst fordi det britiske imperiet var et så strategisk viktig mål med alle sine ressurser. Men for første gang under krigens gang møtte Hitler en enorm motstand fra et land. Britene mobiliserte alt de kunne under Winston Churchills entusiastiske ledelse. Særlig London som hovedstad ble et viktig angrepsmål for Hitlers flystyrker.

Fra september 1940 til mai 1941 utførte tyskerne 71 bomberaid mot London med store ødeleggelser. Men London og britene holdt ut angrepene og Hitler konsentrerte fra sommeren 1941 sin krigsinnsats mot Sovjetunionen på østfronten. Men mot slutten av andre verdenskrig satte Hitler i gang med bomberaid igjen. Hitler hadde fått nye fryktinngytende våpen i de flyvende bombene og rakettene V1 og V2 som skapte enorme ødeleggelser i London. Rundt 30.000 mennesker omkom under disse angrepene, og nærmere 50.000 mennesker ble alvorlig skadd.

De materielle ødeleggelsene var enorme, og store boligområder var nærmest utslettet etter angrepene. Ødeleggelsene under den andre verdenskrig laget stor utfordringer for byen London etter freden i 1945. Deler av byen måtte gjenreises og dette krevde en stor offervilje av byens befolkning. Men Londons innbyggere viste et utrolig pågangsmot, og i 1948 arrangerte byen sommer-OL.