London som politisk sentrum

London er hovedstaden og dermed det politiske senteret i Storbritannia. Foruten kongehuset som er landets offisielle statsoverhode finnes statsministeren og regjeringen her i London. Statsminister er David Cameron fra det konservative partiet.

David Cameron har en ganske typisk bakgrunn med skolegang på kostskolen Eton og en universitetsgrad fra universitetet i Oxford innen statsvitenskap, filosofi og økonomi. Statsministerens bolig er i Downing Street 10 i London, og dette har vært en tradisjon i landet siden Robert Walpole etablerte denne tradisjonen på 1730-tallet. Siden den gang har alle britiske statsministere bodd her i Downing Street 10. Adressen Downing Street 10 har opp gjennom årene blitt et symbol på statsministerembetet for innbyggerne i Storbritannia. I nabobygningen i Downing Street 11 bor den britiske finansministeren.

Det britiske parlamentet er delt i to kamre og holder til i den staselig bygningen Palace of Westminster sentralt i London. Parlamentet er delt i House of Lords eller overhuset, og House of Commons eller underhuset. Overhuset har en begrenset betydning i dagens britiske politiske system. Representantene i overhuset er ikke valgte representanter i motsetning til representantene i underhuset. Og det er i underhuset den egentlige makten i Storbritannia ligger. Storbritannia har et tilnærmet topartisystem som skifter på regjeringsmakten.