Historien om London

Londons historie går 2000 år tilbake da dette området lå under Romerriket. Romerne anla en liten by på nordsiden av Themsen som de kalte Londonium. Selve navnet Londonium er latinsk, og betydningen av navnet er usikker.

London historiskt sett

Byen har opp gjennom tidene gjennomgått mange forandringer og opplevd mange utfordringer. London har vært lagt i aske av branner og bomber og blitt gjennoppbygget. Byen har også etter hvert utviklet seg til å bli et av verdens ledende finanssentre. I tillegg kan byen by på mange museer og kulturinstitusjoner.

Fra 1400-tallet og framover ble London et av verdens ledende handelssteder. På 1700-tallet vokste det britiske imperiet til verdens ledende statsmakt med London som sentrum. Makten i dette verdens største imperium var samlet i London. På 1800-tallet ble London verdens største by og var ved inngangen til det tjuende århundre på toppen av sin innflytelse over det verdensomspennende britiske imperiet. Men fra da av møtte imperiet stor utfordringer utover 1900-tallet. Etter to verdenskriger var det klart at Storbritannias rolle som supermakt var over. Men London tiltrakk seg fortsatt mange mennesker, og på 1960-tallet var byen sentrum for den nye ungdomskulturen. Særlig pop-og rockmusikken påvirket London verden med band som The Rolling Stones og The Beatles.